• ZMIANY BUDOWY KLATKI PIERSIOWEJ
  Comment Off 61 Views

  ZMIANY BUDOWY KLATKI PIERSIOWEJ Oddychanie zewnętrzne w dużej mierze zależy od budowy klatki piersiowej. Klatka piersiowa długa i wąska, o skośnym przebiegu żeber (klatka asteniczna) ma tzw. ustawienie wyde- chowe. Jej ruchy wdechowe są ograniczone, w związku z czym mniejsza jest pojemność życiowa, a przewietrzanie

  Read more ...
 • ZMIANY ILOŚCI WYTWARZANEGO MOCZU
  Comment Off 21 Views

  ZMIANY ILOŚCI WYTWARZANEGO MOCZU Człowiek wytwarza średnio około 1,5 1 moczu na dobę. Ilość ta zresztą nawet w warunkach fizjologicznych może ulec znacznym wahaniom. Zwiększenie ilości moczu nazywamy wielomo- czem (polyuria), zmniejszenie – skąpomoczem (oliguria), zahamowanie wydzielania moczu – bezmoczem

  Read more ...
 • Zmiany miejscowe
  Comment Off 10 Views

  Zmiany miejscowe Zmiany miejscowe polegają na pojawieniu się owrzodzeń śluzówki żołądka lub dwunastnicy. Owrzodzenia występują zwykle na krzywiźnie małej żołądka lub w opuszce dwunastnicy,, mają charakter okrągłych ubytków śluzówki, drążących stożkowato w głąb mięśniówki. Otoczone są zwykle wałem

  Read more ...
 • Zmiany zapalne
  Comment Off 11 Views

  Zmiany zapalne Zmiany zapalne w ognisku pierwotnym przebiegają na ogół w sposób typowy. Początkowo powstaje zapalenie wysiękowe z wysiękiem surowiczo-włóknikowym, następnie ognisko zapalne ulega martwicy. Martwicę tę nazywamy serowaceniem (caseifi- catio) ze względu na jej charakterystyczny wygląd przypominający

  Read more ...
 • ZMNIEJSZENIE CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO
  Comment Off 29 Views

  ZMNIEJSZENIE CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO Ciśnienie atmosferyczne (1 atmosfera) stwarza takie stężenie parcjalne tlenu, jakie jest potrzebne do właściwego nasycenia nim hemoglobiny. Obniżenie ciśnienia atmosferycznego powoduje oczywiście odpowiednie zmniejszenie ciśnienia parcjalnego tlenu i mniejsze nasycenie tlenem

  Read more ...
 • ŻÓŁTACZKA HEMOLITYCZNA
  Comment Off 32 Views

  ŻÓŁTACZKA HEMOLITYCZNA Żółtaczka hemolityczna (icterus haemolyticus) spowodowana jest wzmożonym rozpadem krwinek czerwonych i nadmiernym wytwarzaniem barwników żółciowych z uwolnionej w ten sposób hemoglobiny. Żółtaczka hemolityczna występuje w niedokrwistości hemolitycznej, w niedokrwistości złośliwej, w

  Read more ...
Losowe wpisy: