Porażenia spowodowane zmianami nowotworowymi kręgosłupa

79 Views Comment Off

Wiele przyczyn i mechanizmów może powodować niedowłady i porażenia w przebiegu chorób nowotworowych. Leczenie zmian na tle guzów śródrdzeniowych i wewnątrzoponowych prowadzą neurolodzy i neurochirurdzy przy współudziale onkologa. Pomoc ortopedy może okazać się niezbędna w przy- padach nowotworów kostnych kręgosłupa. Guzy kostne powodują dysfunkcję rdzenia albo poprzez rozrost i bezpośredni ucisk na rdzeń, albo pośrednio ? powodując destrukcję kręgów i prowadząc do złamań patologicznych kręgosłupa. Wśród pierwotnych, niezłośliwych guzów kostnych lokalizujących się w kręgosłupie i mogących prowadzić do paraplegii należy wymienić: torbiel tętniakowatą kości, naczyniak kręgu, kostniak zarodkowy łagodny. Leczenie powyższych zmian polega na odbarczeniu rdzenia kręgowego, usunięciu mas nowotworowych i wypełnieniu ubytków w strukturze kręgów przeszczepami kostnymi autogennymi oraz kostnym usztywnieniu kręgosłupa. Jeśli leczenie operacyjne przeprowadzono w sytuacji zagrożenia porażeniem lub wkrótce po jego wystąpieniu, rokowanie jest z reguły pomyślne. Specyficzne, bogate unaczynienie kręgosłupa usposabia do występowania zmian przerzutowych wielu złośliwych nowotworów sutka, krtani, płuc, przełyku i żołądka, nerek, pęcherza moczowego, macicy, tarczycy, gruczołu krokowego. Ogniska przerzutowe mają przeważnie charakter osteolityczny, szybko prowadzą do destrukcji kręgów i złamań patologicznych.

Inne wpisy o lekarzach i zdrowiu:

Porażenia spowodowane zmianami nowotworowymi kręgosłupa
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

About the author

Related Articles

Sonda:

Czy prywatna rehabilitacja dzieci oraz niemowląt w Szczecinie jest na odpowiednio wysokim poziomie?

View Results

Loading ... Loading ...
Archiwa
Komentarze oraz opinie:
Kategorie